IPU132: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VỚI CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,100

Ngày đăng: 30/03/2015

IPU132: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VỚI CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

Sáng 30/3, sau phiên thảo luận, với 38 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Ủy ban thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU 132 đã thông qua dự thảo nghị quyết về luật pháp quốc tế trong mối liên hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào nội bộ của nhau và quyền con người. Đây là dự thảo nghị quyết được soạn thảo từ IPU 131 nhưng do còn ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?