KỈ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CƠ CHẾ HỘI NGHỊ NỮ NGHỊ SĨ

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,200

Ngày đăng: 31/03/2015

KỈ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP CƠ CHẾ HỘI NGHỊ NỮ NGHỊ SĨ

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ và 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?