NGUY CƠ CHIẾN TRANH MẠNG LÀ CÓ THẬT

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,322

Ngày đăng: 31/03/2015

NGUY CƠ CHIẾN TRANH MẠNG LÀ CÓ THẬT

Các nghị sĩ đều khẳng định hiện nay nguy cơ chiến tranh mạng là có thể và đe dọa trực tiếp đến an ninh, hòa bình thế giới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?