QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH MẠNG

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,874

Ngày đăng: 30/03/2015

QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH MẠNG

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 sáng nay diễn ra Diễn đàn nghị sỹ trẻ với chủ đề “Chiến tranh mạng – sự đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh thế giới” và “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?