TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI 132

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,975

Ngày đăng: 20/03/2015

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI 132

Sáng ngày 20/03, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền Ban tổ chức IPU 132 tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội đồng IPU 132.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?