THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG CỦA NGHỊ VIỆN VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,692

Ngày đăng: 30/03/2015

THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG CỦA NGHỊ VIỆN VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC

Ủy ban về Phát triển Bền vững, Tài chính và Thương mại thảo luận và xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện về vấn đề nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?