TỔNG DUYỆT CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ IPU – 132

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,229

Ngày đăng: 21/03/2015

TỔNG DUYỆT CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ IPU – 132

Bộ Y tế đã tổ chức lễ tổng duyệt công tác y tế phục vụ Đại hội đồng liên minh nghị viện Thế giới IPU-132. Tham dự lễ tổng duyệt có ông Vũ Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế phục vụ IPU – 132. PGS. TS. Nguyễn Thị XuyênThứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?