VIỆT NAM LUÔN LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG VÌ MỘT THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,126

Ngày đăng: 31/03/2015

VIỆT NAM LUÔN LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG VÌ MỘT THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội đồng IPU 132 đang diễn ra với các chương trình nghị sự quan trọng, các phiên thảo luận sôi nổi của các Ủy ban thường trực. Là nước chủ nhà IPU 132, Việt Nam đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để IPU 132 thành công, góp phần nâng vao vai trò, vị thế của nghị viện trên trường quốc tế, cũng như xây dựng một thế giới phát triển bền vững. Đại hội đồng IPU 132 đã đi được một nửa thời gian.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?