LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 132 (IPU 132)

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,363

Ngày đăng: 01/04/2015

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 132 (IPU 132)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?