MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG KHUÔN KHỔ IPU-132 ( 01/04/2015)

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,354

Ngày đăng: 01/04/2015

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG KHUÔN KHỔ IPU-132 ( 01/04/2015)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?