PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HẠNH PHÚC - CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỀ MÔ HÌNH GIÚP VIỆC HIỆU QUẢ CHO NGHỊ VIỆN

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,613

Ngày đăng: 01/04/2015

PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HẠNH PHÚC - CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỀ MÔ HÌNH GIÚP VIỆC HIỆU QUẢ CHO NGHỊ VIỆN

Hiện mô hình cơ quan giúp việc cho Nghị viện trên thế giới đang còn rất khác nhau. Vậy liệu có cơ sở nào để tìm ra một mô hình chung cho cơ quan này hay không và Việt Nam có thể học hỏi được kinh nghiệm gì từ mô hình Tổng thư ký các nước...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?