THẢO LUẬN VỀ “DÂN CHỦ TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ SỰ ĐE DỌA QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC QUYỀN TỰ DO CÁ NHÂN CƠ BẢN”

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 12,150

Ngày đăng: 01/04/2015

THẢO LUẬN VỀ “DÂN CHỦ TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ SỰ ĐE DỌA QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC QUYỀN TỰ DO CÁ NHÂN CƠ BẢN”

Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132, Ủy ban thường trực về dân chủ và nhân quyền IPU đã có phiên thảo luận về “Dân chủ trong kỷ nguyên công nghệ số và sự đe dọa quyền riêng tư và các quyền tự do cá nhân cơ bản”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?