THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ NHÂN QUYỀN CỦA CÁC NGHỊ SỸ, BỎ PHIẾU BẦU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUYỀN MỚI

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,386

Ngày đăng: 01/04/2015

THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ NHÂN QUYỀN CỦA CÁC NGHỊ SỸ, BỎ PHIẾU BẦU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUYỀN MỚI

Sáng ngày 01/04, Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU 132, Hội đồng điêu hành đã tiến hành phiên họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua các nghị quyết về nhân quyền của các nghị sỹ, bỏ phiếu bầu chủ tịch ủy ban nhân quyền mới và nghe báo cáo về kết quả của các cuộc họp chuyên môn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?