ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI IPU 132

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,449

Ngày đăng: 09/04/2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI IPU 132

Chiều 08-04, Thường vụ quốc hội nghe báo cáo về kết quả Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội. Trong vai trò là nước chủ nhà Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà cũng như thể hiện vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong Đại hội đồng IPU 132.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?