PHỎNG VẤN PGĐ BHXH TỈNH BẮC NINH VỀ GIẢI PHÁP TĂNG TỶ LỆ BHXH TỰ NGUYỆN

Chuyên mục: KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,627

Ngày đăng: 06/10/2020

PHỎNG VẤN PGĐ BHXH TỈNH BẮC NINH VỀ GIẢI PHÁP TĂNG TỶ LỆ BHXH TỰ NGUYỆN

BHXH tự nguyện là loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tài chính của mình để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tự do khi tuổi về già. Trong giai đoạn đại dịch covid-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Ninh lại có tốc độ tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh và góp phần nâng cao mục tiêu phát triển BHXH toàn dân. Về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN VĂN TÌNH – Phó giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?