NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÌNH VỚI XỬ LÝ CÁN BỘ SAI PHẠM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,350

NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÌNH VỚI XỬ LÝ CÁN BỘ SAI PHẠM

Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La (DADD) tại tỉnh Sơn La được triển khai thực hiện từ năm 2003 đến 2015, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I tập trung vào giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, bắt đầu từ năm 2003 và kết thúc vào năm 2005, chỉ liên quan đến 1 số bản, với hơn 300 hộ dân, nằm gọn trong địa bàn 2 xã Ít Ong và Tạ Bú của huyện Mường La.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?