LÀO CAI: KHÓ KHĂN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở VÙNG CAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,397

LÀO CAI: KHÓ KHĂN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở VÙNG CAO

Mục tiêu chung của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách để trẻ chuẩn bị vào lớp một.Tuy vậy, đối với những trường mầm non ở vùng cao của tỉnh Lào Cai thì mục tiêu này quá khó khăn, do còn rất nhiều trẻ người dân tộc thiểu số chưa biết nói tiếng phổ thông. Ghi nhận của phóng viên THQH tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?