NGUỒN NƯỚC TP. SƠN LA LẠI Ô NHIỄM DO SƠ CHẾ CÀ PHÊ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,391

NGUỒN NƯỚC TP. SƠN LA LẠI Ô NHIỄM DO SƠ CHẾ CÀ PHÊ

Cuộc sống sinh hoạt của hơn chục nghìn hộ dân Thành phố Sơn La vừa mới ổn định trở lại sau khi Trạm cấp nước số 1 của Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh hoạt động trở lại 4 ngày. Thì vào chiều qua, trạm cấp nước số 2 tại bản Kham xã Hua La thành phố Sơn La lại phải ngừng hoạt động do nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Thủ phạm gây ô nhiễm lại tiếp tục lại là nước thải của hoạt động chế biến cà phê của các hộ sản xuất trên lưu vực suối Nặm La - nguồn nước cấp cho Trạm số hai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?