CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ HỘI LÀM VIỆC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,960

Ngày đăng: 22/12/2017

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ HỘI LÀM VIỆC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Với những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại cho cuộc sống, đã có nhận định cho rằng: công nghệ thông tin đã trở thành cái tay của người khuyết tật vận động, cái tai của người khiếm thính, con mắt của người khiếm thị. Nhận thức rõ vai trò quan trọng này của công nghệ thông tin, Hội người mù Việt Nam đã phối hợp với công ty Nippon Telesoft- Nhật Bản triển khai dự án “Khảo sát, xác minh, phổ biến Trung tâm giáo dục công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cuộc sống của người khiếm thị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?