RÚT NGẮN 7 LẦN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC GIAO NHẬN HÀNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,205

RÚT NGẮN 7 LẦN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC GIAO NHẬN HÀNG

Chiều nay, tại Cục Hải quan Hải Phòng, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã chính thức công bố Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển. Thực hiện hệ thống quản lý này, sẽ giảm được 253 giờ công lao động mỗi ngày, khi làm thủ tục giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?