Hưng Yên: Xã Xuân Quan huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,190

Hưng Yên: Xã Xuân Quan huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm hiện tại, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Để nhanh chóng "cán đích" NTM, chính quyền và nhân dân xã Xuân Quan luôn chú trọng phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư, đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?