TOẠ ĐÀM “NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA”

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,194

TOẠ ĐÀM “NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA”

Cách đây 10 năm, ngày 20/3/2007, Tổ chức y tế thới giới WHO lần đầu tiên công nhận ngày 21/3 hằng năm là ngày Hội chứng down thế giới, và con số 21/3 cũng hàm ý đề cập đến tình trạng một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21, nguyên nhân gây ra Hội chứng down ở người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?