Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,022

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng ngày 15-04, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Vòng thi cấp cụm Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 cụm thi sông Tiền - sông Hậu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?