TỌA ĐÀM "BÁO CHÍ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TP.HCM"

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,083

Ngày đăng: 30/06/2017

TỌA ĐÀM "BÁO CHÍ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TP.HCM"

Viện Đào tạo và Nghiên cứu Văn hoá – Nghệ thuật, trường Đại học Văn Lang vừa tổ chức Toạ đàm “Báo chí góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM” với sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà quản lý báo chí lâu năm của TP.HCM.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?