Án lệ - lý luận vào thực tiễn ở Việt Nam và một số nước

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 394 Ngày: 06/07/2017

Án lệ - lý luận vào thực tiễn ở Việt Nam và một số nước

Đại học Luật Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế về “Án lệ - lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?