ÁN LỆ - LÝ LUẬN VÀO THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,451

ÁN LỆ - LÝ LUẬN VÀO THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC

Đại học Luật Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế về “Án lệ - lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?