THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,316

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 14, sáng ngày 12-9, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?