LƯƠNG TỐI THIỂU VIỆT NAM TĂNG NHANH HƠN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,237

LƯƠNG TỐI THIỂU VIỆT NAM TĂNG NHANH HƠN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam đang có tốc độ tăng tiền lương cao hơn rất nhiều so với mức tăng của năng suất lao động. Điều này sẽ làm hạn chế mức độ tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hôi thảo Tiền lương và Năng suất lao động tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?