TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ VÌ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO”

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,212

TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ VÌ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO”

Đoàn viên, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hành động bằng những việc làm thiết thực xuất phát từ tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó là nội dung được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện hiện chương trình 05/CT-ĐTN “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, hải đảo” giai đoạn 2013 – 2017 vừa được Thành đoàn TPHCM tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?