XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,186

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Sáng ngày 14-9, Tạp chí thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?