MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM CHO CÂY CÀ PHÊ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,465

MÔ HÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM CHO CÂY CÀ PHÊ

Trong bối cảnh hạn hán diễn biến khó lường tại Tây Nguyên, phát triển nông nghiệp trên cơ sở tiết kiệm nguồn nước tưới là yêu cầu quan trọng đối với canh tác bền vững cho cây cà phê. Sau 2 năm triển khai Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với các hoạt động hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, đến nay đã có khoảng 120 mô hình được lựa chọn để áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là 1 hướng đi đúng đắn, mở ra triển vọng mới cho chiến lược tái canh cây cà phê tại Tây Nguyên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?