HỖ TRỢ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,326

16/10/2018

HỖ TRỢ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Chiều ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Kinh tế và Lao động Phần Lan về định hướng hợp tác và cơ chế hỗ trợ của Phần Lan trong lĩnh vực xử lý môi trường nông thôn Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?