DẦU KHÍ TRONG TẦM NHÌN MỚI VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,464

Ngày đăng: 05/11/2018

DẦU KHÍ TRONG TẦM NHÌN MỚI VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN

Sáng ngày 28/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?