HỘI NGHỊ GIẢI TRÌNH VỀ SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,524

Ngày đăng: 05/11/2018

HỘI NGHỊ GIẢI TRÌNH VỀ SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về xem xét kiến nghị của một số Hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia về việc sử dụng amiang trắng tại Việt Nam, sáng ngày 3/11, Ủy ban KH,CN&MT tổ chức Hội nghị giải trình về sử dụng amiang trắng tại Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?