TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: CẦN SỚM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,419

Ngày đăng: 07/11/2018

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: CẦN SỚM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tự chủ là thuộc tính của các trường đại học, không tự chủ thì các trường rất khó sáng tạo, khó phát huy nội lực và khó thích ứng với sự thay đổi nhanh của thế giới. Dựa trên tình hình thực tế hiện nay của hệ thống cơ sở giáo dục Đại học của Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, để có thể tự chủ cần phải trải qua nhiều công đoạn chuẩn bị, trong đó cần phải xác định rõ vai trò của hội đồng trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?