VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG, AN NINH VÀ AN TOÀN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 18,584

11/11/2018

VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG, AN NINH VÀ AN TOÀN

Diễn đàn Hà Nội 2018 đã bế mạc vào tối 10/11. Lựa chọn “Ứng phó với biến đổi khí hậu”, nội dung thứ 13 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm thảo luận, với tên gọi “Hướng đến phát triển bền vững- an ninh và an toàn”, diễn đàn Hà Nội 2018 khuyến khích những nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?