CA SĨ HỒ LỆ THU LÊN TIẾNG VỀ TRÁCH NHIỆM GRAB

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,852

02/12/2018

CA SĨ HỒ LỆ THU LÊN TIẾNG VỀ TRÁCH NHIỆM GRAB

Chuyến xe chở Phi Anh - Con gái Ca sĩ Hồ Lệ Thu đã xuất phát không êm đẹp khi phần mềm Grab định vị sai điểm đón khiến tài xế Grab nổi cơn thịnh nộ với hành khách. Điều đáng nói là thay vì hỗ trợ hành khách giải quyết khiếu nại thì Grab chỉ ghi nhận thông tin và không có hành động thiết thực. Phải chăng cách hành xử này xuất phát từ địa vị pháp lý của Grab chỉ là công ty phần mềm kết nối? Các chuyến đi Grab sẽ do ai chịu trách nhiệm? Grab có đứng ra nhận trách nhiệm với hành khách về an toàn chuyến đi không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?