CẦN CHĂM LO CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,402

06/12/2018

CẦN CHĂM LO CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO

Trong chiều ngày 06/12/2018, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX đã chính thức bế mạc bằng việc biểu quyết thông qua 41 nghị quyết quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?