ĐỀ NGHỊ SỚM CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GRAB UBER

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 25,213

Ngày đăng: 11/12/2018

ĐỀ NGHỊ SỚM CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GRAB UBER

Trong khi một số nước trong khu vực đã công bố kết quả điều tra vi phạm luật cạnh tranh trong thương vụ sáp nhập Grab Uber thì Việt Nam vẫn chưa có thông tin gì. Thời gian điều tra đã quá 180 ngày kể từ khi Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương ra quyết định điều tra chính thức thương vụ sáp nhập Grab Uber.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?