ĐẾN LƯỢT TÀI XẾ KIỆN GRAB RA TOÀ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 34,118

04/12/2018

ĐẾN LƯỢT TÀI XẾ KIỆN GRAB RA TOÀ

Toà án nhân dân quận 10 Tp.HCM xác nhận đã nhận được đơn của tài xế Grabcar khởi kiện Grab ra toà đòi bồi thường thiệt hại do bị khoá tài khoản vĩnh viễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?