GRAB BÍ MẬT THÔNG TIN TÀI XẾ, HỢP TÁC XÃ VỚI KHÁCH HÀNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 954,299

GRAB BÍ MẬT THÔNG TIN TÀI XẾ, HỢP TÁC XÃ VỚI KHÁCH HÀNG

Vấn đề “hợp đồng” được thể hiện như thế nào đối với hình thức kinh doanh dịch vụ vận tải hợp đồng điện tử theo Quyết định số 24 của Bộ Giao thông vận tải là câu hỏi mà Truyền hình quốc hội Việt Nam đã nhiều lần đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước và chính các doanh nghiệp như Grab, Uber.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?