NGƯỜI MƯỜNG TẠI TÂY NGUYÊN GÌN GIỮ TỤC HẠ NÊU

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,426

NGƯỜI MƯỜNG TẠI TÂY NGUYÊN GÌN GIỮ TỤC HẠ NÊU

Dù di cư từ miền Bắc vào vùng đất Tây Nguyên để sinh sống, làm ăn đã hơn 50 năm, nhưng đồng bào Mường tại đây vẫn giữ trọn phong tục hạ nêu ngày Tết. Đây được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đồng bào Mường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?