GIÁ TRỊ VĂN HÓA THÔNG QUA HỘI CHỢ VIỀNG XUÂN NAM ĐỊNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,324

GIÁ TRỊ VĂN HÓA THÔNG QUA HỘI CHỢ VIỀNG XUÂN NAM ĐỊNH

Cũng giống như chợ Viềng Phủ Dày (chợ Viềng Phủ), Chợ Viềng Nam Giang (hay còn gọi là chợ Viềng Chùa) đều họp từ sáng ngày mồng 7 kéo dài đến hết ngày mồng 8 tháng giêng đón khách thập phương tới du xuân, mua sắm nông cụ, cây giống để xuống đồng hay cây cảnh, đồ cổ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?