HỢP TÁC TOÀN DIỆN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 30,119

HỢP TÁC TOÀN DIỆN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC

Ngày 13-2, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?