KÝ ỨC MẬU DỊCH- HOÀI NIỆM TẾT CỦA HỌC SINH YÊN HÒA

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 48,026

KÝ ỨC MẬU DỊCH- HOÀI NIỆM TẾT CỦA HỌC SINH YÊN HÒA

Tái hiện cuộc sống thời bao cấp trong 'Gala Chào Xuân AMOY2018: Ký Ức Mậu Dịch' là cách mà các bạn trẻ trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) thực hiện để bày tỏ sự trân trọng quá khứ, trân trọng những gì mà thế hệ đi trước đã từng sống và làm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?