NGHỊ ĐỊNH 15, NHIỀU ĐIỂM MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,339

NGHỊ ĐỊNH 15, NHIỀU ĐIỂM MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 23-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Phòng công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng tổ chức Hội nghị Phổ biến Nghị định 15 năm 2018 của CP thay thế Nghị định số 38 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2/2/2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?