CHỈ SỐ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH THẤP DO THIẾU GIÁM SÁT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,072

Ngày đăng: 04/04/2018

CHỈ SỐ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH THẤP DO THIẾU GIÁM SÁT

Ngày 04-04, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (gọi tắt là PAPI 2017). Chỉ số Đo lường này được khảo sát từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân về thực thi chính sách, trách nhiệm giải trình cũng như cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền địa phương...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?