CHỈ SỐ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH THẤP DO THIẾU GIÁM SÁT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,928

Ngày đăng: 05/04/2018

CHỈ SỐ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH THẤP DO THIẾU GIÁM SÁT

Ngày 4/4, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp scác Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (gọi tắt là PAPI 2017). Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở- Tính công khai minh bạch- Trách nhiệm giải trình với người dân- Kiểm soát tham nhũng ở khu vực công- Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ hành chính công và được hỏi ngẫu nhiên với hơn 14.000 người dân ở 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?