KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI THU HÚT ĐẦU TƯ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,848

02/04/2018

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI THU HÚT ĐẦU TƯ

Trên thế giới, mô hình khu công nghiệp sinh thái đã phổ biến từ những năm 1990, tuy nhiên ở nước ta, đây vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ. Theo khái niệm của thế giới, trong khu công nghiệp sinh thái, cơ sở hạ tầng công nghiệp được thiết kế theo chuỗi thiết kế sinh thái hòa hợp với hệ sinh thái tự nhiên, giảm đến mức thấp nhất sự phát sinh chất thải và tăng đến mức tối đa khả năng tái sinh, tái sử dụng nguyên liệu và năng lượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?