DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM, LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,415

DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM, LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội, Viện đào tạo, tư vấn và phát triển kinh tế, câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam vừa phối hợp tổ chức diễn đàn “Khoa học và công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong các mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?