ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG SẼ HOẠT ĐỘNG VÀO THÁNG 12

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,440

ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG SẼ HOẠT ĐỘNG VÀO THÁNG 12

Tính đến nay, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng xây lắp (chưa bao gồm phần thiết bị). <br>Để hoàn thành nốt 5% công việc còn lại, Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu Tổng thầu tập trung nhân lực, vật lực, lập kế hoạch chi tiết để thi công đồng thời, tăng cường thi công liên tục 3 ca, tập trung các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đóng điện để hoàn thành trước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?